Новини
6 м широк колет от Италия за Румъния
6 м широк колет от Италия за Румъния
6 м широк колет от Италия за Румъния
6 м широк колет от Италия за Румъния
6 м широк колет от Италия за Румъния
6 м широк колет от Италия за Румъния
6 м широк колет от Италия за Румъния
6 м широк колет от Италия за Румъния
6 м широк колет от Италия за Румъния

6 м широк колет от Италия за Румъния

Холлеман завърши сложен извънгабаритен превоз от Италия до България. Размерите на стоката, широка 6 м и с тегло над 70 тона, наложиха използването на мултимодален транспорт - след натоварването й в Рескалдина композицията бе качена на Ро-Ро кораб в пристанище Фусина до Патра, а от там по суша прекоси Гърция и България до крайната дестинация - завод Silcotub в румънския град Калъраш.

Логистиката бе придружена от сериозна организация като голям брой ескортни автомобили в различните държави, полицейски съпровод, а участък от магистралата Лариса-Солун, понастоящем в ремонт, бе специално отворен, за да може камионът да премине и доставката да бъде извършена навреме.  

Услуги

Холлеман България ООД, като част от мултинационалната група на Holleman, е компания, специализирана в областта на тежките и извънгабаритни транспорти.
Фирмата извършва превози както на територията на България, така и международни транспорти по суша и вътрешните водни пътища на Европа.